Marinetek ja Meritaito kehittämään Imatran Lammassaaren satamaa

Marinetekin ja Meritaidon yhdessä omistama venesatamayhtiö, New Port Imatra, on Lammassaaren uusi satamapalvelujen tuottaja. Imatran kaupungin ja satamayhtiön välinen sopimus Lammassaaren sataman käyttöoikeudesta ja palvelujen tuottamisesta allekirjoitettiin Imatralla 3.11.

Sopimus astuu voimaan vuoden 2016 alusta ja sen kesto on 20 vuotta ja siihen on mahdollista saada 5 vuoden pituinen jatkoaika.

”Pitkän neuvotteluprosessin aikana löysimme paljon kehitettävää ja opimme tuntemaan toisemme hyvin. Uskomme vahvasti yhteiseen tekemiseen. Töitä on paljon, mutta toisaalta satamassa on paljon potentiaalia. Olemme tyytyväisiä ja tulemme tekemään parhaamme”, toteaa Marinetek-konsernin hallituksen puheenjohtaja Ilkka Seppälä.

Lammassaari visio 2026

Yhteinen visio

Imatran kaupungin ja satamaoperaattorin yhteisen vision mukaan New Port Imatra on vuoteen 2026 mennessä yksi eteläisen Saimaan merkittävimmistä satama- ja veneilypalvelujen tuottajista sekä vierasveneilyn kohteista. Tätä visiota tukemaan satamaoperaattori on laatinut Lammassaari 2026 Vision, jossa on esitetty pitkän tähtäimen alustava suunnitelma. Vision mukaan kaikki nykyiset satamarakenteet tullaan joko kokonaan uusimaan tai peruskorjaamaan. Uusi satama rakentuu nykyisen alueen eteläpäähän, lahden pohjukkaan. Näin satamasta tulee tiiviimpi ja alueen itäranta voidaan varata muuhun veneilyyn ja vapaa-aikaan liittyvään toimintaan ja mahdolliseen myöhemmin toteutettavaan laajennukseen.

”Lammassaari on kaupungille tärkeä kehitysalue, jolle kohdistuu tulevaisuudessa merkittäviä strategisia tavoitteita. Kaupungille oli tärkeää löytää vahva ja osaava yhteistyökumppani kehittämään satamaa ja sen palveluja. Olemme tyytyväisiä saatuun ratkaisuun”, viitoittaa kaupungin toimialajohtaja Topiantti Äikäs.

Äikkään mukaan Lammassaaren satamasta on uudistuksen myötä mahdollisuus rakentaa kaakkoisen Suomen houkuttelevin koti- ja vierassatama.

”Lammassaaressa on paljon etuja: olemme aivan Suur-Saimaan äärellä, satamaan on hyvät liikenneyhteydet ja sataman kehittyminen tukee koko Ukonniemen alueen strategiaa. Näen, että Lammassaaresta muodostuu myös kiinnostava Geopark -kohde, joka kiinnostaa myös veneilijöitä muualta Saimaalta ja Suomesta.”

Uuteen satamaan tulee aallonvaimenninlaituri ja sen suojaan rakennettavat laiturit edustavat nykynormien mukaista suunnittelua ja esimerkiksi käveltäviä venepuomipaikkoja lisätään. Laiturit valaistaan sekä varustetaan turvavälineillä. Suuremmille venepaikoille tulee lisäksi sähköt ja vesipisteet.

Mittavat investoinnit tuleville vuosille

Satamayhtiö arvioi uusinvestointien maksavan seuraavan kymmenen vuoden aikana yli miljoona euroa. Tämän päälle tulevat vuosittaiset kunnostus- ja huoltokustannukset. Rakentaminen alkaa 2016 veneilykauden päätyttyä. Kevään huoltotöiden yhteydessä varmistetaan sataman palvelut, riittävät venepaikat, turvallisuus ja laaditaan korjaussuunnitelma.

”Satamassa on melkoisesti korjausvelkaa ja töitä riittää. Nykylaiturit ovat hyvin huonokuntoisia eivätkä vastaa palvelutasoltaan uusia normeja ja tarpeita. Tulemme tekemään hartiavoimin töitä seuraavat 10–11 vuotta, jotta satama ja sen palvelut saadaan uudelle tasolle”, vakuuttaa liiketoimintajohtaja Timo Luukkonen Meritaidosta.

Suunnitelman mukaan vuonna 2026 satamassa on 690 venepaikkaa 4–18 m:n veneille, laajennettu talvisäilytysalue, uusi huoltolaituri, toinen veneluiska ja veneiden pesupaikka sekä muita alueella toimivien yritysten ja seurojen kanssa toteutettuja rakennuksia ja rakenteita. Investoinnit pyritään tekemään vuosittain mahdollisimman tasaisesti ja ne toteutetaan tulorahoituksella sekä osittain lainarahalla.

Veneilijöiden palvelutarjonta lisääntyy

Kaupunki ja satamaoperaattori haluavat myös lisätä palvelutarjontaa voimakkaasti Lammassaaressa. Uusia veneilijöitä houkutellaan Lammassaareen uusin palvelukonseptein, joista veneilijä voi valita itselleen sopivimman. Avainasia on huolettomuus. Alueen viihtyisyyttä ja siisteyttä parantavat sataman uudistumisen lisäksi kaupungin tie- ja kunnostussuunnitelma, jonka yhteydessä kaupunki toteuttaa Lammassaaren tien ja kevyen liikenteen väylän perusparannuksen sekä parkkipaikkojen uusimisen.

Veneilijöille ja alueen palveluntarjoajille rakennetaan uusi veneluiska ja veneiden pesupaikka, joka vastaa nykyisiä ympäristöstandardeja. Myös muuta veneilyyn liittyvää palvelutarjontaa lisätään. Näitä ovat esimerkiksi veneiden talvisäilytys, huolto, korjaukset ja vene- ja tarvikemyynti. Kaikki sataman palvelut ja käytännön liiketoiminnan pyörittäminen pyritään toteuttamaan paikallisin voimin.

Venepaikkajako uudistuu

Aikaisemman neljän venepaikkakoon sijaa uusia venepaikkakokoja on ensi kesänä seitsemän. Uusi jaottelu noudattelee nykyaikaisten venesatamien venepaikkakokoja. Uutta on myös se, että venepaikkahinnat ovat kaikille samat, myös ulkopaikkakuntalaisille. Tällä pyritään houkuttelemaan Lammassaareen lisää uusia ulkopaikkakuntalaisia veneilijöitä. Pienille veneille paikkahintojen korotuspaineet ovat vähäiset, mutta isoille hinnat tulevat olemaan aikaisempaa korkeammat. Tämä vastaa paremmin sataman venepaikkojen todellisia rakennus- ja käyttökustannuksia. Pienimmät kausipaikat nousevat ensi kesäksi 14–34 eurolla riippuen venekoosta.

 

Lisätietoja:

Topiantti Äikäs, toimialajohtaja, Imatran kaupunki, 020 617 2204, topiantti.aikas(a)imatra.fi

Anu Varjonen, hankinta-asiantuntija, Imatran kaupunki, 020 617 3245, anu.varjonen(a)imatra.fi

Ilkka Seppälä, hallituksen puheenjohtaja, Marinetek Group Oy, 050 5522 222, ilkka.seppala(a)marinetek.net

Timo Luukkonen, liiketoimintajohtaja, Meritaito Oy, 040 5960 331, timo.luukkonen(a)meritaito.fi

 

 

Meritaito Oy

Meritaito Oy on Suomen suurin vesialueiden ylläpitopalveluja tarjoava yritys. Yhtiö on erikoistunut vesiväylien hoitoon, kanavien käyttöön ja kunnossapitoon, merenmittaukseen, öljyntorjuntaan, vesirakentamiseen, vesiväylien suunnitteluun sekä viittojen ja poijujen valmistukseen.

Yhtiö tuottaa vesiväylien ja kanavien ylläpitopalveluja koko Suomessa ja vastaa Saimaalla mm. Lappeenranta-Imatra alueen sekä Joensuun ja Kuopion alueiden väylänhoidosta. Kanavien ylläpidossa sillä on mm. Saimaan kanavalla n. 40 alan ammattilaista rakennus-, kone- ja sähkömiehiä, joiden osaamista voidaan käyttää Ukonniemen sataman ylläpidossa. Meritaidolla on Suomen mittapuussa ylivoimainen aluskalusto valmiina erilaisten vesiympäristön palvelujen tuottamiseen. Meritaidon vesirakennusliiketoiminta on toteuttanut useita venesatamakohteita eri puolille Suomea.

Meritaidossa työskentelee 220 huippuosaajaa ja sen liikevaihto vuonna 2014 oli 31 miljoonaa euroa. Yhtiön toiminta on ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 18001 sertifioitua.

Lue lisää Meritaidon kotisivuilta www.meritaito.fi