Marinetek Finland mukana uudistamassa Suomen satamia

Marinetek Finland on tehnyt suomalaisille venekerhoille ehdotuksen kumppanuussopimuksesta. Tämä on johtanut lukuisten venekerhojen omistuksessa olevien satamien uudistamiseen ja siihen, että yhä useammat veneilijät pääsevät hyötymään nykyaikaisesta, kelluviin ponttoneihin perustuvasta laiturirakentamisesta. Viime vuosina Marinetek on saanut olla mukana monissa satamien modernisointihankkeissa, kuten Kivenlahden Venekerhon kotisataman uudistuksessa Espoossa. Lopputuloksena on vanhentuneiden kelluntajärjestelmien muuttuminen turvallisiksi ja nykyaikaisiksi veneilykeskuksiksi.

 

Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta useimmat yksityisen sektorin omistamat venesatamat Suomessa ovat paikallisten viranomaisten ja seurojen omistuksessa. Kuten muuallakin maailmassa, paine pitää hinnat alhaisina ja investointirahan puute on johtanut kunnossapidon laiminlyönteihin. Useimmat Suomen venesatamat on rakennettu 1980-luvulla ja 90-luvun alkupuolella käyttäen puuponttoneita, betoniponttoneita ja venepuomeja. Koska kaikissa satamissa ei ole vuosien varrella ollut tarpeellisia korjaustöitä ja kunnollista kunnossapitoa, on osa laitureista heikkokuntoisia tai jopa vaarallisia käyttää.

Kahden viime vuoden aikana Marinetek on ollut mukana uudistamassa lähes 20 heikkoon kuntoon päässyttä venesatamaa. Näissä satamissa on nyt uutuuttaan kiiltelevät ponttonit, kiinnitysjärjestelmät, turvavarusteet sekä voimansiirtolaitteet. Joihinkin uusituista laitureista on nyt mahdollista kiinnittää suurempiakin veneitä. ”Huolimatta siitä, että uusia suuria venesatamia ei ole nyt rakennettu, olemme pysyneet kiireisinä pienempien projektien kimpussa”, Marinetek Finlandin myyntipäällikkö Aaro Vuori sanoo. ”Kalenteri on täyttynyt kotimaisten tilausten osalta vuoden loppuun saakka.”

Kivenlahden Venekerhon kotisatama on yksi monista Marinetek-käsittelyn saaneista. Espoossa sijaitseva venekerho on perinteisesti jakanut 560-paikkaisen huvivenesatamansa Espoon kaupungin kanssa. Vuonna 2015 sataman kerhopuolen omistus siirtyi venekerholle, ja vuonna 2016 kerho yhdisti voimansa Marinetek Finlandin kanssa.

Marinetek uudisti Kivenlahden sataman vaiheittain vuosina 2017–2018, jolloin häiriötekijät sataman käyttäjille pysyivät minimissä ja hankkeen rahoitus helpottui. Satamaan asennettiin yhteensä 1360 metriä betoniponttoneja, joiden leveys oli joko 2,6 tai 3,0 m, sekä käyntisillat, turvavarusteet, sähköjohdot ja venepuomit (niiltä osin, kuin oli tarpeen). Myös Espoon kaupunki rakennutti oman puolensa satamasta uudelleen käyttäen Marinetekin betoniponttoneja.

Kivenlahden Venekerhon puheenjohtaja Harri Peltoniemi on tyytyväinen lopputulokseen. ”Olemme erittäin tyytyväisiä Marinetekin palveluihin prosessin aikana. Tämä oli kerholle suuri projekti, mutta kaikki meni hienosti”, hän kertoo.

Marinetekin ehdottama kumppanuusohjelma auttaa ylläpitämään välttämättömiä veneilymahdollisuuksia Suomessa – maassa, jossa joka kuudennella henkilöllä on vene. Vaikka suurin osa Suomen 850 000 veneestä on kesämökkeilijöiden käytössä olevia pieniä veneitä, kiinnitetään venesatamiin myös suuria määriä suurempia aluksia. Vakaa satamainfrastruktuuri on elintärkeä, jos veneenomistajien määrä halutaan säilyttää nykyisellä tasolla.