Savitaipale houkuttelee veneilijöitä uusitulla satama-alueella  – merkittävä investointi osana suurempaa visiota 

Kirkasvetisen ja ainutlaatuisen Kuolimojärven rannalla sijaitseva Savitaipale on luonnosta välittävän veneilijän ja mökkeilijän eteläkarjalainen helmi. Pieni kunta lähes kolminkertaistaa asukaslukunsa mökkisesongin aikaan kesällä. Savitaipaleen kunta teki merkittävän investoinnin, ja uudisti Pappilanlahden venesataman lisätäkseen sataman sekä läheisen Olkkolan Kartanon alueen vetovoimaa entisestään. Hankekokonaisuus sisälsi myös muita uudistustöitä alueella. 

Savitaipale ja kaunis Kuolimojärven ympäristö ovat kiinnostavia matkailukohteita. Järvi on erityisen kirkasvetinen, ja sillä on hyvä kalakanta. Venesataman läheisyydessä on palvelutarjontaa ja kohteita kävijöille. Veneilijälle Pappilanlahden satama on varsin perinteinen suomalainen venesatama, mutta tuulisen sijaintinsa vuoksi tämä on suunnittelukohteena haastava. Marinetek teki venesataman toteutuksen suunnittelutyön sekä toimitukset, ja satama valmistui Boatex Oy:n ammattilaisten asentamana.

Kunta pyrkii lisäämään uudistetulla satamalla matkailua ja alueen virkistysarvoa 

Venesatamahanke sisälsi useita uudistuksia. Venepaikkoja lisättiin huomattavasti, ja sataman yhteyteen rakennettiin uusi iso parkkialue. Myös polkuverkostoa jatkettiin, jotta alueella on enemmän mahdollisuuksia liikuntaan. Venelaiturien maapenkereeseen rakennettiin uusi silta, jolla parannetaan Pappilanlahden veden kiertoa ja vaihtuvuutta. 

Savitaipaleen kunnan teknisen johtajan Vesa Roiko-Jokelan mukaan hankkeella haetaan myös Olkkolan Kartanon kiinnostavuuden lisäämistä matkakohteena. Tulevaisuudessa koko alue pyritäänkin saamaan yhtenäiseksi ja houkuttelevaksi kuntalaisten olohuoneeksi, joka kiinnostaa myös turisteja. Tulevaisuuden visioissa on jatkaa alueen ehostusta muun muassa puistoalueen uusimisella. 

Näin merkittävään julkisen sektorin hankinta- ja kilpailutusprosessiin kuuluu haasteita, mutta kaiken kaikkiaan hankinta hoidettiin kunnan puolelta mallikkaasti ja ammattitaitoisesti, visiosta tinkimättä.  

Sataman turvallisuus rakentamisen lähtökohtana 

Pappilanlahden venesatamassa on suunnittelun ja projektin toteutuksen näkökulmasta useita erityispiirteitä, joiden vuoksi turvallisen sataman suunnittelu ja rakentaminen vaati ammattitaitoa ja eri tahojen yhteistyötä. Marinetek hoiti toteutuksen suunnittelun sekä tuotteiden valmistuksen ja toimituksen, vastaten tilaajan tarpeisiin ja kohteen vaatimuksiin. Suurin vaatimus sataman turvallisen käytön ja toimivuuden näkökulmasta on aallonvaimennus, joka toteutettiin erillisellä aallonvaimennuslaiturilla.

Aallonvaimennuslaiturilla lisätään tuulisen sataman turvallisuutta. Pappilanlahden venesataman asennustöistä vastasi Boatex Oy.

Aallonvaimennuslaiturilla lisätään tuulisen sataman turvallisuutta. Pappilanlahden venesataman asennustöistä vastasi Boatex Oy.

Saimaaseen laskeva Kuolimojärvi on osa Natura-luonnonsuojelualuetta, mikä piti huomioida jo sataman suunnitteluvaiheessa. “Natura-statuksen vuoksi ely-keskus edellytti, että järven ruoppaus suoritetaan geotuubeihin. Nämä tuubit tyhjennetään, ja ruoppausmassa siirretään puistoalueen rakentamiseen, joten sekin palvelee hankkeen kokonaisuutta”, kunnan tekninen johtaja Vesa Roiko-Jokela kertoo projektin yksityiskohdista.  

Ainutlaatuinen ja kirkasvetinen Kuolimojärvi on Natura-luonnonsuojelualuetta. Sataman suunnittelussa ja toteutuksessa otettiin huomioon järven Natura-status ja alueen luonnonsuojelu.

Ainutlaatuinen ja kirkasvetinen Kuolimojärvi on Natura-luonnonsuojelualuetta. Sataman suunnittelussa ja toteutuksessa otettiin huomioon järven Natura-status ja alueen luonnonsuojelu.

 

Marinetek kiinnitti erityistä huomiota sataman turvallisuuteen ja käytännöllisyyteen Pappilanlahden venesataman toteutuksen suunnittelussa. Valmis satama venelaitureineen sisältää useita turvallisuutta lisääviä yksityiskohtia.

Marinetek kiinnitti erityistä huomiota sataman turvallisuuteen ja käytännöllisyyteen Pappilanlahden venesataman toteutuksen suunnittelussa. Valmis satama venelaitureineen sisältää useita turvallisuutta lisääviä yksityiskohtia.

Laiturien asennustyöt hoituivat Boatex Oy:n laituri- ja rantarakentamisen ammattilaisten toimesta. Boatexin Mikko Vitikaisen mukaan yhteistyö on sujunut tilaajan sekä tehtaan suuntaan hyvin, ja projekti tuntuu kokonaisuudessaan varsin onnistuneelta. Haasteensa projektiin toivat Vitikaisen mukaan projektin suuri mittakaava ja työtilan ahtaus, sillä satama oli rakennustöidenkin aikaan käytössä. Myös sääolosuhteet toivat omat haasteensa asennukseen.  

Asennustyöt sujuivat ammattitaidolla, ja tiimi sai kiitosta myös Savitaipaleen kunnan puolelta. Kuvassa vasemmalla. Savitaipaleen tekninen johtaja Vesa Roiko-Jokela, keskellä Boatex Oy:n Mikko Vitikainen ja oikealla Boatex Oy:n Pasi Salomaa.

Asennustyöt sujuivat ammattitaidolla, ja tiimi sai kiitosta myös Savitaipaleen kunnan puolelta. Kuvassa vasemmalla Savitaipaleen tekninen johtaja Vesa Roiko-Jokela, keskellä Boatex Oy:n Mikko Vitikainen ja oikealla Boatex Oy:n Pasi Salomaa.

“Alihankkijana käytetty Boatex teki varsinaisen työn paikan päällä he vastasivat laitureiden rakentamisesta ja ankkuroinneista, ja ovat tehneet kohteeseen myös kiinteitä laitureita timpurityönä”, Marinetekin myyntipäällikkö Aaro Vuori summaa hyvin sujunutta asennusvaihetta. 

Yhteistyö saa kiitosta myös Savitaipaleen kunnan suunnalta. “Laiturityöt sujuivat ammattitaitoisesti ja ripeästi, ja asennusporukka oli myös venesataman käyttäjiä kohtaan ystävällistä ja joustavaa. Kunnantalolle tuli myönteistä palautetta asennusporukan toiminnasta useammankin kerran. Myös koko urakan aikainen toimintakulttuuri Marinetekin kanssa sujui mallikkaasti, jopa kilpailutuksen mukanaan tuomien haasteidenkin aikaan”, Roiko-Jokela kiittää. 

Hanke on saatu sataman uudistuksen osalta maaliin Pappilanlahden venesatama on avoinna, ja uudet venepaikat ovat käytössä. Tervetuloa tutustumaan!