Savitaipale houkuttelee veneilijöitä uusitulla satama-alueella  – merkittävä investointi osana suurempaa visiota 

Kirkasvetisen ja ainutlaatuisen Kuolimojärven rannalla sijaitseva Savitaipale on luonnosta välittävän veneilijän ja mökkeilijän eteläkarjalainen helmi. Pieni kunta lähes kolminkertaistaa asukaslukunsa mökkisesongin aikaan kesällä. Savitaipaleen kunta teki merkittävän investoinnin, ja uudisti Pappilanlahden venesataman lisätäkseen sataman sekä läheisen Olkkolan Kartanon alueen vetovoimaa entisestään. Hankekokonaisuus sisälsi myös muita uudistustöitä alueella. 

Savitaipale ja kaunis Kuolimojärven ympäristö ovat kiinnostavia matkailukohteita. Järvi on erityisen kirkasvetinen, ja sillä on hyvä kalakanta. Venesataman läheisyydessä on palvelutarjontaa ja kohteita kävijöille. Veneilijälle Pappilanlahden satama on varsin perinteinen suomalainen venesatama, mutta tuulisen sijaintinsa vuoksi tämä on suunnittelukohteena haastava. Marinetek teki venesataman toteutuksen suunnittelutyön sekä toimitukset, ja satama valmistui Boatex Oy:n ammattilaisten asentamana.

Kunta pyrkii lisäämään uudistetulla satamalla matkailua ja alueen virkistysarvoa 

Venesatamahanke sisälsi useita uudistuksia. Venepaikkoja lisättiin huomattavasti, ja sataman yhteyteen rakennettiin uusi iso parkkialue. Myös polkuverkostoa jatkettiin, jotta alueella on enemmän mahdollisuuksia liikuntaan. Venelaiturien maapenkereeseen rakennettiin uusi silta, jolla parannetaan Pappilanlahden veden kiertoa ja vaihtuvuutta. 

Savitaipaleen kunnan teknisen johtajan Vesa Roiko-Jokelan mukaan hankkeella haetaan myös Olkkolan Kartanon kiinnostavuuden lisäämistä matkakohteena. Tulevaisuudessa koko alue pyritäänkin saamaan yhtenäiseksi ja houkuttelevaksi kuntalaisten olohuoneeksi, joka kiinnostaa myös turisteja. Tulevaisuuden visioissa on jatkaa alueen ehostusta muun muassa puistoalueen uusimisella. 

Näin merkittävään julkisen sektorin hankinta- ja kilpailutusprosessiin kuuluu haasteita, mutta kaiken kaikkiaan hankinta hoidettiin kunnan puolelta mallikkaasti ja ammattitaitoisesti, visiosta tinkimättä.  

Sataman turvallisuus rakentamisen lähtökohtana 

Pappilanlahden venesatamassa on suunnittelun ja projektin toteutuksen näkökulmasta useita erityispiirteitä, joiden vuoksi turvallisen sataman suunnittelu ja rakentaminen vaati ammattitaitoa ja eri tahojen yhteistyötä. Marinetek hoiti toteutuksen suunnittelun sekä tuotteiden valmistuksen ja toimituksen, vastaten tilaajan tarpeisiin ja kohteen vaatimuksiin. Suurin vaatimus sataman turvallisen käytön ja toimivuuden näkökulmasta on aallonvaimennus, joka toteutettiin erillisellä aallonvaimennuslaiturilla.

Aallonvaimennuslaiturilla lisätään tuulisen sataman turvallisuutta. Pappilanlahden venesataman asennustöistä vastasi Boatex Oy.

Aallonvaimennuslaiturilla lisätään tuulisen sataman turvallisuutta. Pappilanlahden venesataman asennustöistä vastasi Boatex Oy.

Saimaaseen laskeva Kuolimojärvi on osa Natura-luonnonsuojelualuetta, mikä piti huomioida jo sataman suunnitteluvaiheessa. “Natura-statuksen vuoksi ely-keskus edellytti, että järven ruoppaus suoritetaan geotuubeihin. Nämä tuubit tyhjennetään, ja ruoppausmassa siirretään puistoalueen rakentamiseen, joten sekin palvelee hankkeen kokonaisuutta”, kunnan tekninen johtaja Vesa Roiko-Jokela kertoo projektin yksityiskohdista.  

Ainutlaatuinen ja kirkasvetinen Kuolimojärvi on Natura-luonnonsuojelualuetta. Sataman suunnittelussa ja toteutuksessa otettiin huomioon järven Natura-status ja alueen luonnonsuojelu.

Ainutlaatuinen ja kirkasvetinen Kuolimojärvi on Natura-luonnonsuojelualuetta. Sataman suunnittelussa ja toteutuksessa otettiin huomioon järven Natura-status ja alueen luonnonsuojelu.

 

Marinetek kiinnitti erityistä huomiota sataman turvallisuuteen ja käytännöllisyyteen Pappilanlahden venesataman toteutuksen suunnittelussa. Valmis satama venelaitureineen sisältää useita turvallisuutta lisääviä yksityiskohtia.

Marinetek kiinnitti erityistä huomiota sataman turvallisuuteen ja käytännöllisyyteen Pappilanlahden venesataman toteutuksen suunnittelussa. Valmis satama venelaitureineen sisältää useita turvallisuutta lisääviä yksityiskohtia.

Laiturien asennustyöt hoituivat Boatex Oy:n laituri- ja rantarakentamisen ammattilaisten toimesta. Boatexin Mikko Vitikaisen mukaan yhteistyö on sujunut tilaajan sekä tehtaan suuntaan hyvin, ja projekti tuntuu kokonaisuudessaan varsin onnistuneelta. Haasteensa projektiin toivat Vitikaisen mukaan projektin suuri mittakaava ja työtilan ahtaus, sillä satama oli rakennustöidenkin aikaan käytössä. Myös sääolosuhteet toivat omat haasteensa asennukseen.  

Asennustyöt sujuivat ammattitaidolla, ja tiimi sai kiitosta myös Savitaipaleen kunnan puolelta. Kuvassa vasemmalla. Savitaipaleen tekninen johtaja Vesa Roiko-Jokela, keskellä Boatex Oy:n Mikko Vitikainen ja oikealla Boatex Oy:n Pasi Salomaa.

Asennustyöt sujuivat ammattitaidolla, ja tiimi sai kiitosta myös Savitaipaleen kunnan puolelta. Kuvassa vasemmalla Savitaipaleen tekninen johtaja Vesa Roiko-Jokela, keskellä Boatex Oy:n Mikko Vitikainen ja oikealla Boatex Oy:n Pasi Salomaa.

“Alihankkijana käytetty Boatex teki varsinaisen työn paikan päällä he vastasivat laitureiden rakentamisesta ja ankkuroinneista, ja ovat tehneet kohteeseen myös kiinteitä laitureita timpurityönä”, Marinetekin myyntipäällikkö Aaro Vuori summaa hyvin sujunutta asennusvaihetta. 

Yhteistyö saa kiitosta myös Savitaipaleen kunnan suunnalta. “Laiturityöt sujuivat ammattitaitoisesti ja ripeästi, ja asennusporukka oli myös venesataman käyttäjiä kohtaan ystävällistä ja joustavaa. Kunnantalolle tuli myönteistä palautetta asennusporukan toiminnasta useammankin kerran. Myös koko urakan aikainen toimintakulttuuri Marinetekin kanssa sujui mallikkaasti, jopa kilpailutuksen mukanaan tuomien haasteidenkin aikaan”, Roiko-Jokela kiittää. 

Hanke on saatu sataman uudistuksen osalta maaliin Pappilanlahden venesatama on avoinna, ja uudet venepaikat ovat käytössä. Tervetuloa tutustumaan!

 

Marinetek mukana Vene 19 Båt -messuilla

Marinetek mukana Vene 19 Båt -messuilla. Marinetekin osasto 3 M 11 sijaitsee hallissa 3.

Vene-messut ovat avoinna:

Pe 8.2. klo 11:00 – 19:00

La 9. – Su 10.2. klo 10:00 – 18:00

Ma 11. – Pe 15.2. klo 11:00 – 19:00

La 16. – Su 17.2. klo 10:00 – 18:00

Marinetekin kokeneet asiantuntijat tarjoavat palvelua kaikissa laitureihin ja rantarakentamiseen liittyvissä kysymyksissä. Nähdään messuilla!

 

Marinetek Finland mukana uudistamassa Suomen satamia

Marinetek Finland on tehnyt suomalaisille venekerhoille ehdotuksen kumppanuussopimuksesta. Tämä on johtanut lukuisten venekerhojen omistuksessa olevien satamien uudistamiseen ja siihen, että yhä useammat veneilijät pääsevät hyötymään nykyaikaisesta, kelluviin ponttoneihin perustuvasta laiturirakentamisesta. Viime vuosina Marinetek on saanut olla mukana monissa satamien modernisointihankkeissa, kuten Kivenlahden Venekerhon kotisataman uudistuksessa Espoossa. Lopputuloksena on vanhentuneiden kelluntajärjestelmien muuttuminen turvallisiksi ja nykyaikaisiksi veneilykeskuksiksi.

 

Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta useimmat yksityisen sektorin omistamat venesatamat Suomessa ovat paikallisten viranomaisten ja seurojen omistuksessa. Kuten muuallakin maailmassa, paine pitää hinnat alhaisina ja investointirahan puute on johtanut kunnossapidon laiminlyönteihin. Useimmat Suomen venesatamat on rakennettu 1980-luvulla ja 90-luvun alkupuolella käyttäen puuponttoneita, betoniponttoneita ja venepuomeja. Koska kaikissa satamissa ei ole vuosien varrella ollut tarpeellisia korjaustöitä ja kunnollista kunnossapitoa, on osa laitureista heikkokuntoisia tai jopa vaarallisia käyttää.

Kahden viime vuoden aikana Marinetek on ollut mukana uudistamassa lähes 20 heikkoon kuntoon päässyttä venesatamaa. Näissä satamissa on nyt uutuuttaan kiiltelevät ponttonit, kiinnitysjärjestelmät, turvavarusteet sekä voimansiirtolaitteet. Joihinkin uusituista laitureista on nyt mahdollista kiinnittää suurempiakin veneitä. ”Huolimatta siitä, että uusia suuria venesatamia ei ole nyt rakennettu, olemme pysyneet kiireisinä pienempien projektien kimpussa”, Marinetek Finlandin myyntipäällikkö Aaro Vuori sanoo. ”Kalenteri on täyttynyt kotimaisten tilausten osalta vuoden loppuun saakka.”

Kivenlahden Venekerhon kotisatama on yksi monista Marinetek-käsittelyn saaneista. Espoossa sijaitseva venekerho on perinteisesti jakanut 560-paikkaisen huvivenesatamansa Espoon kaupungin kanssa. Vuonna 2015 sataman kerhopuolen omistus siirtyi venekerholle, ja vuonna 2016 kerho yhdisti voimansa Marinetek Finlandin kanssa.

Marinetek uudisti Kivenlahden sataman vaiheittain vuosina 2017–2018, jolloin häiriötekijät sataman käyttäjille pysyivät minimissä ja hankkeen rahoitus helpottui. Satamaan asennettiin yhteensä 1360 metriä betoniponttoneja, joiden leveys oli joko 2,6 tai 3,0 m, sekä käyntisillat, turvavarusteet, sähköjohdot ja venepuomit (niiltä osin, kuin oli tarpeen). Myös Espoon kaupunki rakennutti oman puolensa satamasta uudelleen käyttäen Marinetekin betoniponttoneja.

Kivenlahden Venekerhon puheenjohtaja Harri Peltoniemi on tyytyväinen lopputulokseen. ”Olemme erittäin tyytyväisiä Marinetekin palveluihin prosessin aikana. Tämä oli kerholle suuri projekti, mutta kaikki meni hienosti”, hän kertoo.

Marinetekin ehdottama kumppanuusohjelma auttaa ylläpitämään välttämättömiä veneilymahdollisuuksia Suomessa – maassa, jossa joka kuudennella henkilöllä on vene. Vaikka suurin osa Suomen 850 000 veneestä on kesämökkeilijöiden käytössä olevia pieniä veneitä, kiinnitetään venesatamiin myös suuria määriä suurempia aluksia. Vakaa satamainfrastruktuuri on elintärkeä, jos veneenomistajien määrä halutaan säilyttää nykyisellä tasolla.

Sykähdyttävästä historiastaan tunnettu Seili on kaunis matkakohde – Uusi satama pitää hyvää huolta omalla veneellä saapuvista vierailijoista

Marinetek Finland mukana uudistamassa Suomen satamia

 

Seilin saari on kulttuurisesti ja historiallisesti merkittävä matkakohde, jossa riittää tutustuttavaa niin tunnelmalliselle päivävisiitille kuin pidemmäksikin aikaa. Nyt entisestä mielisairaalastaan tunnettuun Seiliin on entistä mukavampaa saapua veneellä, sillä Marinetekin toimittama laatusatama valmistui saarelle elokuussa 2018. Upouuteen Asemalaituriin kiinnitettiin jo ensimmäisenä viikonloppuna yli 30 vierailevaa venettä.

 

Seilin saari on tullut monelle tutuksi siellä 1600- ja 1700-luvuilla sijainneista sairaaloistaan, joihin sijoitettiin spitaalisia ja mielisairaita. Sydämeen kolahtavia tarinoita saarelle loppuelämäksi suljetuista potilaista muistellaan edelleen, mutta värisyttävin kokemus syntyy, kun tunnelmaa käy aistimassa itse paikan päällä. Entiseen mielisairaalarakennukseen on vierailijoille vapaa pääsy, ja nähtävillä on muun muassa entisen mielisairaalan tiloihin ennalleen jätetty potilashuone. Seiliin omalla veneellä tehty päivä- tai viikonloppuretki jää varmasti mieleen pitkäksi aikaa.

 

Seilistä löytyy majoitusta, luontoa, historiaa ja paikallisia herkkuja

Seilin saari on veneilijöiden keskuudessa yhä suositumpi matkakohde, eikä syyttä. Sen lisäksi, että saari on kiehtova pala Suomen historiaa, on siellä helppo irtautua kiireestä kauniin, kulttuurihistoriallisesti merkittävän luontomaiseman keskellä. Seilissä viihtyykin useita suojeltavia kasvilajeja.

Saarella vierailijoita palvelee muun muassa paikallisia raaka-aineita hyödyntävä ravintola. Saarella on myös mahdollisuus yöpyä historiallisissa rakennuksissa, kuten 1800-luvulla valmistuneissa sairaalarakennuksessa tai leipomorakennuksessa.

Lisäksi saarella on toiminut Turun yliopiston Biodiversiteettiyksikköön kuuluva Saaristomeren tutkimuslaitos jo vuodesta 1964. Tutkimuslaitos kuuluu alansa edelläkävijöihin, ja sen toiminta jatkuu edelleen aktiivisena.

Seiliä on kehitetty viime aikoina aktiivisesti tavoitteena palvella vierailijoita mahdollisimman hyvin. Huomiota on kiinnitetty muun muassa saaren tavoitettavuuteen, palveluihin ja kokonaisvaltaiseen viihtyvyyteen. Marinetekin toimittama uusi Asemalaituri täyden palvelun satamineen on piste i:n päälle unohtumattoman matkakokemuksen varmistamiseksi.

 

 

Uusi satama viimeisteli Seilin saaren kehittämistyön

Seilin saaressa on kolme satamaa, ja niistä Marinetekin toimittama Asemalaituri on tarkoitettu palvelemaan omalla veneellä saapuvia. Asemalaituri on uudistettu täysin, ja satamapalvelut on suunniteltu vastaamaan kattavasti veneilijöiden tarpeisiin. Satamasta löytyy saniteettitilojen lisäksi muun muassa tiskaus- ja pyykinpesumahdollisuudet. ”Uusi laadukas satama on vaikuttanut ja tulee jatkossakin vaikuttamaan erittäin positiivisesti saaren kävijämääriin. Olemme saaneet jo nyt vierailijoilta palautetta satamasta – yksinomaan positiivista”, kehittämisprojektia vetänyt Galonis Oy:n toimitusjohtaja Herrick Ramberg kertoo.

”On erittäin tärkeää, että Seiliin pääsee helposti myös huviveneillä, ja uuden Asemalaiturin myötä tämä toteutuu hienosti. Laituri on koillisen puolella tuulelta suojassa, joten laituriin kiinnittyminen on helppoa ja turvallista”, sanoo Ramberg.

Kiinteistö Oy Seilin toimitusjohtaja Esa Suovanen kertoo, että vaikka vilkkain matkailukausi oli ohi uuden sataman valmistuessa elokuun puolivälissä, oli satamaan kiinnitettynä jo ensimmäisen viikonlopun aikana yli 30 vierailijavenettä.

”Marinetekin toimittama satama oli viimeinen lukuisista kehitysprojekteista, joita saarella tehtiin vierailijoiden viihtyvyyden lisäämiseksi. Vaikka suurimmat kehitysprojektit ovat tältä erää takanapäin, Seilin saaren toiminnan kehittäminen ja laadun ylläpito ovat prioriteetteja jatkossakin”, Suovanen sanoo.

Marinetek mukana Vene 18 Båt -messuilla

Marinetek mukana Vene 18 Båt -messuilla

Marinetek on mukana Vene-messuilla inspiroivalla osastolla.

Vuoden 2018 –malliston vetonaula on uusi huippusuosittu laiturimalli ”Meritaimen” uudella houkuttelevalla hinnalla. Marinetek-mallisto tuodaan nähtäväksi toteutettujen ranta-ja laituriprojektien kautta. Lisäksi suositummat mallit on koettavissa kokonaisina tuotteina. Lisäksi mukana on laaja valikoima laituritarvikkeita ja –varusteita.

Marinetekin osasto 3 M 11 sijaitsee hallissa 3.

Vene-messut ovat avoinna:

Pe 9.2. klo 11:00 – 19:00

La 10. – Su 11.2. klo 10:00 – 18:00

Ma 12. – Pe 16.2. klo 11:00 – 19:00

La 17. – Su 18.2. klo 10:00 – 18:00

Lukuisat Marinetekin kokeneet asiantuntijat tarjoavat palvelua kaikissa laitureihin ja rantarakentamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Paljon on nähtävää ja koettavaa, joten tavataan messuilla!

Vene18-marinetek-fi-venemessut

 

Marinetekilta uusi SaunaBoat -mallisto

Marinetek tuo markkinoille SaunaBoat -venemalliston, jossa yhdistyvät sauna, laituri ja vene. Tällä ainutlaatuisella konseptilla on CE-hyväksyntä ja se on rekisteröitävissä veneeksi. Alus perustuu Marinetekin laadustaan tunnettuun laituritekniikkaan ja siinä on kuumasinkitty teräsrunko ja neljä järeää putkiponttonia. Saatavana on kaksi mallia SaunaBoat 10 ja SaunaBoat 14.

Pienempi on suunniteltu 8 hengen ja suurempi 12 hengen käyttöön. Saunarakennuksessa on löylyhuoneen lisäksi pukuhuone, isommassa mallissa lisäksi erillinen WC. Molemmissa malleissa on tilava ja ympärikäveltävä terassi.

Alukset ovat hyvin tukevia ja vakaita ja niitä on helppo hallita. Maksiminopeus on 5 solmua ja sopiva matkavauhti noin 4 solmua. Alukset on suunniteltu siirrettäviksi ja ne kulkevat kätevästi myös maantiekuljetuksena vesistöstä toiseen.

VTT:n testaaman ja D-kategoriaan hyväksytyn SaunaBoat- aluksen vakiovarusteisiin kuuluvat mm. kaiteet, ohjauspiste, perämoottoriteline, ajopenkki, puukiuas, taittuva uimaporras, ajovalot, jauhesammutin ja kiinnityspollarit. Lisävarusteina on saatavana mm. septitankki, maasähkö, LED-valaistus, kemiallinen WC, aurinkopaneeli, rekisteröintivarusteet sekä 15 tai 20 hv:n Mercury perämoottori.

Pienemmän SaunaBoat 10-mallin verollinen hinta ilman moottoria on alkaen 28 920 € ja CE-venepaketin kanssa alkaen 32 110 €.

SaunaBoat tarjoaa mahdollisuuden nauttia kesästä uudella tavalla ja sitä voi käyttää saunamökkinä ympäri vuoden.

SaunaBoat 10 esillä Vene 16 Båt -messuilla Marinetekin osastolla 3 D 11.

Lisätietoja:

Petri Grönlund, 040 480 7878, petri.gronlund@marinetek.net

Laiturilla Yli 2015

 

Kon-Kari edestä

Kon-Kari edestä

LAITURILLA YLI on seikkailija Kari ”Ruffe” Nurmen uusin hanke, jossa tarkoituksena on purjehtia laiturilla Suomenlahden yli Tallinnasta Helsinkiin. Vastaavaa ei tiettävästi ole koskaan tehty – tuskin edes ajateltu.

Aluksen pohjana käytetään kelluvaa Marinetek-laituria, jonka päälle on rakennettu norjalaisen tutkimusmatkailijan Thor Heyerdahlin Kon-Tiki-alusta muistuttava yläosa. Yläosa koostuu kahdesta puumastosta, kaislamajasta, neliönmuotoisesta raakapurjeesta sekä pitkästä airoperäsimestä. Kaikki on käsin tehty mm. aluksen mastot on tehty itse kaadettu, kuorittu ja kuivatettu.

Ylityksen on määrä alkaa huhtikuun 28. päivänä. Se oli myös Kon-Tikin lähtöpäivä vuonna 1947 Perusta Tyynen valtameren yli Polynesiaan. Noin 90 kilometrin ylityksen arvioidaan kestävän noin 1-2 vuorokautta.

”Laiturilla yli -purjehdus on on hyvin haastava ja jännittävä, sillä aluksen toimivuutta ylityksellä on lähes mahdotonta arvioida. Ainekset seikkailulle ovat siis olemassa.”

Marinetek kon-tiki kari nurmi masto

Kari Nurmi kiipeämässä Kon-Karin mastoa pitkin

 

Suurimmat haasteet ylityksellä tulevat olemaan epävarmuus aluksen purjehduskyvystä ja ohjattavuudesta sekä vilkas laivaliikenne. Laiturialusta voi purjehtia ainoastaan myötätuuleen, jolloin väistäminen on vaikeaa.

”Hankkeen idean syntyi noin kuusi vuotta sitten, jolloin suunnittelin ensimmäisen kerran purjehtivani lasten optimistijollalla Suomenlahden yli. Idea ei tuolloin edennyt ajatusta pidemmälle, kunnes viime keväällä palaset loksahtivat paikoilleen ja olin valmiina optimistijollan kanssa yrittämään ylitystä. Lähes kuukauden ajan suotuisia säitä odotettiin, mutta kevään kovat tuulet estivät lähdön ja purjehdus jouduttiin peruttamaan. Tehty työ ei kuitenkaan mennyt hukkaan, sillä siitä jalostui tämä Laiturilla yli –hanke.”

Suomenlahti on yksi maailman vilkkaimpia merialueita ja päivittäin jopa 20 tankkilaivaa kuljettaa valtavia öljymääriä lähimeremme poikki Venäjältä maailmalle. Tähän päälle vielä muut alukset. Kesäaikana kapealla ja matalalla Suomenlahdella voikin pahimmillaan huristella jopa 500 laivaa. Toivottavasti vakavilta tankkereiden yhteentörmäyksiltä ja karilleajoilta vältyttäisiin. Siitä seuraava öljyvahinko pilaisi meremme, saariston ja lähialueet vuosikymmenksi eteenpäin.

Puhdas Itämeri –hankkeisiin kuuluvan tankkeriturva –hankeen tiimoilta on kehitetty ENSI-navigointipalvelu, jonka tarkoitus pienentää öljyonnettomuuden riskiä Suomenlahdella. Toivottavasti kyseinen palvelu olisi pian käytössä ja mukana kaikissa Suomenlahdella liikkuvissa tankkialuksissa.

”Toivon, että Laiturilla yli -purjehdus lisää osaltaan tietoisuutta Suomenlahden kasvavasta laiva- ja öljyliikenteestä ja sen todellisista ympäristöriskeistä Itämerelle ja meille kaikille.”

Hanke lanseerattiin Vene 2015 -messujen yhteydessä ja alus oli esillä Helsingin Messukeskuksessa Marinetekin osastolla 6.-15.2015.

marinetek kon-tiki kari nurmi koko alus

Ruffe on kokenut seikkailupurjehtija ja kolunut pienellä purjeveneellään 25 vuoden ajan maailman meriä. Hän on tiettävästi edelleen Suomen nuorin valtameripurjehtija ja purjehti ensimmäisenä lasikuituveneellä pohjoiselle napajäätikölle ja Huippuvuorten ympäri vuonna 2013. Ruffen seikkailuista maailman merillä on kirjoitettu kirja Seikkailun suolainen maku (2009).

Lisätietoja:
Kari ”Ruffe” Nurmi
Tel. 040-505 4412
kari.nurmi(a)welho.com
www.ruffe.fi
Facebook-sivusto

Marinetekin myyntiverkosto kehittyy

Marinetekin huvilalaitureiden myynti- ja jakeluverkosto on voimakkaassa kehitysvaiheessa. Uusia jälleenmyyjiä on liittynyt vanhojen jatkoksi samalla kun kehittymistä on tapahtunut muutenkin.

Marinetekin enJM karttasimmäisiä jälleenmyyjiä 18 vuoden takaa Pellos Marin on palannut takaisin Marinetek-myyjäksi. Pellos Marinilla on vankka ja pitkä kokemus sekä vakiomallisten huvilalaitureiden että vaativien erikoisprojektienkin myyjänä ja toteuttajana Mikkelin talousalueella. Jari Simolan johdolla yhtiö odottaa myynnin kasvua tulevalta kaudelta ja pitää erityisen hyvänä, että malliston kevyempään päähän on saatu uusia ja kilpailukykyisiä tuotteita.
Kokonaan uusi jälleenmyyjä on Temoni Pieksämäeltä. Sen myyntialueeseen kuuluu Pieksämäen lisäksi Kuopio. Yrityksen tavoitteena on käynnistää kesäksi jakelupiste myös Varkauteen. Aivan ensikertalainen Temoni ei ole, sillä sen taustalla toimii Jussi Piispanen, jonka tarvikemyymälä aikanaan myi pieniä mökkilaitureita satoja kesässä.

Hangossa aloittaa Marea, jolla on paljon vesirakentamisen vankkaa osaamista. Marea mm. asensi Marinetekin Hangossa sijaitsevan Itämeren Portti -venesataman laajennuksen toissa vuonna.

Tamperelainen Kraftpoint on Marinetekin uusi kumppani Tampereen talousalueella. Yritys vastaa nykyisin mm. Tampereen kaupungin sataminen ylläpidosta ja huollosta ja sillä on asennuskalustoa sekä Näsijärvellä että Pyhäjärvellä. Iso ja vauras talousalue antaa osaavalle yhteistyökumppanille mainiot lähtökohdat Marinetekin markkinaosuuden palauttamiseen.

Uutena aloittaa myös Boatex, joka paitsi toimii KoneSunin kumppanina Lappeenrannan talousalueella myös vastaa jatkossa Kouvolan ja Haminan talousalueiden myynnistä ja jakelusta. Boatexin taustalla on Mikko Vitikainen, joka Pellos Marinin tapaan aloitti yhteistyön Marinetekin kanssa jo vuonna 1996, joten osaamista ja kokemusta riittää.

Nykyisistä jakelijoista Jyväskylän Hautra laajentaa toimintansa Kalajoelle ja Turun Nauti ja Rentoudu Nauvoon.

Toivotamme kaikki uudet jälleenmyyjät lämpimästi tervetulleiksi Marinetek-perheeseen! Uskomme vahvasti, että uusi mallisto yhdessä aikaisempaa laajemman ja osaavamman jakeluverkoston kanssa takaavat Marinetekin asiakkaille entistä paremman palvelun.

Lataa tiedote pdf-muodossa tästä.

Marinetek toimittaa 700 paikan venesataman Gibraltarille

 

 

Lehdistötiedote 4.12.2014

 

700SBM-Gibraltar-marina

 

Helsinkiläinen Marinetek Finland Oy on voittanut poikkeuksellisen suuren venesatamaurakan Gibraltarilla. Ainutlaatuisen urakasta tekee se, että aikaisemmin ei tämän kokoista satamaa ole rakennettu kerralla Euroopassa. Raskaiden betonilaitureiden kokonaispituus on 1,7 km ja venepaikkoja on yhteensä 700.

Urakan tilaajana on gibraltarilainen Joinery & Building Services (GJBS), joka toimii hankkeen pääurakoitsijana ja rakentaa mm. kiinteät satamarakenteet laivalaitureineen, teineen ja parkkipaikkoineen. Hankkeen loppuasiakas on Gibraltarin valtio.

700SBM Gibraltar Marina Marinetek Newsletter Ville Markku

Marinetek on aikaisemmin toimittanut tälle Englannille kuuluvalle alueelle yli 5 miljoonan euron arvoisen kelluvan liikuntakeskuksen uima-altaineen, liikuntapaikkoineen ja rantapuistoineen. Urakka on kesken ja se valmistuu keväällä 2015. Tänä vuonna valmistui myös Marina Bay -satamaprojektin ensimmäinen vaihe suomalaisomisteisen Sunborn-laivahotellin kylkeen.

Satama on suunniteltu täyttämään Gibraltarin valtion erittäin korkeat rakenne-, laatu- ja ympäristövaatimukset. Raskaat betoniponttonit on suunniteltu kestämään 50 vuotta ja satama ankkuroidaan paikalleen esijännitetyin kumikaapelein, joiden metalliosat on tehty titaanista. Venepuomien kävelykannet tehdään muovipuukomposiitista ja sataman valaistus toteutetaan aurinkopaneeleilla. Portit, sähköt ja vesipisteet toimivat älykortein. Lisäksi satama on suunniteltu palvelemaan myös liikuntarajoitteisia veneilijöitä.

Urakka toteutetaan erittäin tiukalla toimitusajalla. Sataman pitää olla valmis ensi vuoden kesäkuussa, joten toteutusaikaa tilauksesta on vain reilut seitsemän kuukautta. Tänä aikana pitää valmistua mm. 140 kpl isoa betoniponttonia ja 350 käveltävää veneenkiinnityspuomia sekä asentaa kaikki valmiiksi Euroopan viimeiseen kulmaan, 4300 kilometrin päähän Helsingistä.

”Hallitsemme projektin tekniset ja aikataululliset haasteet. One Marinetek-strategiamme mukaisesti hyödynnämme toteutuksessa konsernin vahvaa osaamista ja isoja resursseja. Tuotannossa käytämme kolmea Itämeren alueella sijaitsevaa tehdastamme. Suomessa valmistamme erikoisponttonit kahdella tuotantolinjalla, Ruotsi valmistaa ponttoneja yhdellä linjalla ja tekee puolet puomeista ja Latvian tehdas käyttää myös kahta linjaa ja valmistaa kaikki loput tuotteet. Ensimmäiset ponttonit lähtevät maanteitse Gibraltarille jo näinä päivinä ja koko tuotanto saadaan valmiiksi maaliskuun aikana, jonka jälkeen asennukset pääsevät käyntiin”, toteaa Marinetek-konsernin tekninen johtaja Ville Leisti.

Marinetek rakentaa tällä hetkellä venesatamia eri puolilla maailmaa mm. Ranskassa, Puolassa, Romaniassa, Venäjällä, Kroatiassa, Omanissa, Qatarissa, Thaimaassa ja Karibialla. Suomen tytäryhtiö, Marinetek Finland, on viime vuosina toteuttanut useita maailmanluokan hankkeita Euroopassa.

”Gibraltarin 700 veneen satama on alan ykkösuutinen ja tuo Marinetekille jälleen loistavan referenssin Eurooppaan Kyproksen Limassolin ja Oslon Aker Bryggen tapaisten maailmanluokan satamaprojektien jatkoksi. Valtavan projektin toteutus näin lyhyessä ajassa kertoo paitsi meidän projektivientiosaamisesta myös Marinetek-konsernin kansainvälisistä resursseista. Käytämme tuotannon lisäksi monia konserniyhtiöiden palveluja. Mm. asentajia tulee Marinetekin Kroatian yhtiöstä ja suunnittelua tehdään myös Latviassa”, kertoo Suomen yhtiön myyntipäällikkö Ville Frost.

700 SBM Gibraltar Marina Marinetek Newsletter

Marinetek-konserniin kuuluu kymmenen tytäryhtiötä eri puolilla maailmaa. Yhtiöllä on lisenssivalmistusta 12 maassa ja toimintaa yli 40 maassa.

 

Lisätietoja:

Ville Frost, myyntipäällikkö, Marinetek Finland Oy, ville.frost@marinetek.net, puh. 050 3028880

Ville Leisti, tekninen johtaja, Marinetek Group Oy, ville.leisti@marinetek.net, puh. 044 5522262

Lataa tiedote tästä (pdf).