New Port Imatran satamapäällikkö on valittu

Lammassaaren venesataman New Port Imatran uusi isäntä on Janne Lappalainen. Janne aloittaa satamapäällikkönä ensi vuoden alussa, jolloin myös sataman operointi siirtyy New Port Imatra Oy:lle. Janne Lappalaisen varamiehenä toimii kaksoisveli Jonne. Sataman uudet yhteystiedot ovat:

020 743 0490
info(a)newportimatra.fi
www.newportimatra.fi

Janne Lappalainen, New Port Imatran uusi satamapäällikkö

Janne Lappalainen on kotoisin sataman viereisestä Karhumäestä ja asuu edelleen Imatralla perheensä kanssa. Janne ja Jonne ovat toimineet veneiden parissa lähes koko ikänsä ja tuntevat suuren osan sataman veneistä ja veneilijöistä. Lappalaisesta satama saa paikalliset tavat ja tottumukset hyvin tuntevan, aktiivisen ja osaavan ammattilaisen johtamaan Lammassaaren uudistumisprosessia ja palvelujen kehittämistä.

”Yritän parhaani mukaan viedä asioita eteenpäin paikallistuntemusta hyödyntäen ja sataman käyttäjien tarpeita kuunnellen. Olen liikkunut alueella pienestä pitäen”, toteaa Janne Lappalainen.

Imatran satama on yksi Suomen suurimmista venesatamista noin 700 venepaikallaan. Yksi ensi veneilykauden tärkeimmistä kehityshankkeista on parantaa laituri- ja talvisäilytyspaikkojen vuokrausta. Tarkoituksena on siirtyä sähköiseen varauskalenteriin työn helpottamiseksi ja palvelun parantamiseksi. Sähköisestä varauskalenterista asiakas voi tulevaisuudessa varata veneelleen laituripaikan, talvisäilytyspaikan, vierasvenepaikan ja muut haluamansa palvelut.

”Muutokset eivät tapahdu hetkessä ja edessä on haastava, mutta kuitenkin mielenkiintoinen prosessi tuoda Lammassaaren satama tähän päivään. Vanhat laiturit uusitaan sitä mukaa, kun uusi satamakokonaisuus rakentuu alueen eteläpuolelle. Kaikki alueelle tehtävät toimenpiteet on sovittu Imatran kaupungin kanssa ja ovat osa alueen kokonaiskehittämistä”, jatkaa Lappalainen.

New Port Imatran tarkoitus on myös kehittää veneilijöille suunnattuja palveluja yhdessä muiden alueella toimivien yritysten kanssa. Tässä prosessissa Lappalainen peräänkuuluttaa tiivistä yhteistyötä kaikkien alueen toimijoiden välillä.

”Alueella toimii useita venekerhoja ja palveluntarjoajia. Meille kaikille on nyt tärkeää kehittää palveluja yhteistyössä, jotta alueelle saadaan lisää veneilijöitä ja palvelujen käyttäjiä.”

Uuden satamayhtiön toiminta käynnistyy joulukuun aikana vaiheittain ja uudet palveluhinnastot julkaistaan heti tammikuun 2016 alussa, jolloin myös vuokraus alkaa. Helsingin venemessuilla New Portilla on oma palvelupisteensä osastolla 3 D 11, hallissa 3.

Vasemmalta: Ilkka Seppälä, Janne Lappalainen, Jonne Lappalainen, Timo Luukkonen

Usein kysyttyä

Milloin uudet hinnat julkaistaan ja onko odotettavissa hinnankorotuksia?

Uusi hinnasto on tarkoitus julkaista tammikuun 2016 alussa. Pienimmät laituripaikkahinnat nousevat vain hieman (max. 5m/178 € ja max. 6m/198 €). Suuremmat laituripaikat kallistuvat enemmän, koska niihin kohdistuu enemmän korotuspaineita. Lisätuotot käytetään sataman nykyaikaistamiseen.

Miksi hinnat nousevat ja miten veneilijät hyötyvät?

Kaikki tuotot käytetään sataman investointeihin seuraavan 10 vuoden aikana. Kaikki laituripaikat uusitaan vaiheittain ja saavat uudet nykyaikaiset varusteet sekä turvavälineet. Suurimmille venepaikoille tulee sähkö- ja vesipisteet ja kaikille laitureille valaistus. Satama on vielä tällä hetkellä huonossa kunnossa ja tarkoituksena on kunnostaa satama huippukuntoon hintakorotuksien avulla.

Miksi venepaikkajako muuttuu?

Sataman uudet venepaikkakoot noudattelevat nykyaikaisten venesatamien jakoa. Uusi venepaikkajako mahdollistaa tarkemman ja oikeudenmukaisemman hinnoittelun. Näin pienten veneiden omistajien ei tarvitse kattaa isojen venepaikkojen investointikustannuksia.

Milloin sataman kunnostustyöt alkavat?

Satamasta laaditaan kunnostus- ja investointisuunnitelma ensi kevään ja kesän aikana. Keväällä varmistetaan laitureiden turvallisuus ja venepaikkojen toimivuus. Rakentaminen toteutetaan syksyisin loka-marraskuussa eli ensimmäiset isommat investoinnit toteutetaan lokakuussa 2016.

Miksi sataman painopiste siirtyy eteläpuolelle?

Satamaa kehitetään osana Imatran kaupungin laatimaa Lammassaaren kokonaissuunnitelmaa. Tavoite on rakentaa kotisatama alueen eteläpuolelle, jotta pohjoisempi alue voidaan varata muuhun veneilykäyttöön sekä mahdollisiin tuleviin laajennuksiin. Uudet laiturit tulevat vanhojen laitureiden paikoille, joten satama ei tiivisty eivätkä laiturivälit kapene. Laiturilinjat sen sijaan pitenevät.

Mihin auton voi pysäköidä?

Osana Lammassaarentien ja kevyen liikenteen väylän parannusta kaupunki rakentaa satamalle uudet parkkipaikat. Viihtyisyyttä lisätään uusilla maisemoinneilla ja viheralueparannuksilla. Alueesta kehitetään koko eteläisen Saimaan helmi.

Laajeneeko talvisäilytysalue?

Osana kokonaissuunnitelmaa myös talvisäilytysalue siistiytyy, laajenee ja kehittyy. Nykyiselle alueelle saadaan mahtumaan noin 200 venettä oikein järjesteltynä. Laajennustyön jälkeen alueelle mahtuu yli 300 venettä jolloin, yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa, kaikki veneet saadaan mahtumaan Lammassaaren talvisäilytysalueelle.

Mikä muuttuu kaudelle 2016?

Kaikki veneet pyritään sijoittamaan vanhoille paikoille tulevana veneilykautena. Suurempia muutoksia on tulossa vuonna 2017. Satamapäällikön tärkein tehtävä tällä hetkellä on saada venerekisteri ajan tasalle. Venetiedot kerätään vuokrauksen yhteydessä.

 

Hyvää joulua toivottaen ja uutta veneilykautta odottaen,

New Port Imatra Oy
Janne Lappalainen
satamapäällikkö
020 743 0490

Marinetek ja Meritaito kehittämään Imatran Lammassaaren satamaa

Marinetekin ja Meritaidon yhdessä omistama venesatamayhtiö, New Port Imatra, on Lammassaaren uusi satamapalvelujen tuottaja. Imatran kaupungin ja satamayhtiön välinen sopimus Lammassaaren sataman käyttöoikeudesta ja palvelujen tuottamisesta allekirjoitettiin Imatralla 3.11.

Sopimus astuu voimaan vuoden 2016 alusta ja sen kesto on 20 vuotta ja siihen on mahdollista saada 5 vuoden pituinen jatkoaika.

”Pitkän neuvotteluprosessin aikana löysimme paljon kehitettävää ja opimme tuntemaan toisemme hyvin. Uskomme vahvasti yhteiseen tekemiseen. Töitä on paljon, mutta toisaalta satamassa on paljon potentiaalia. Olemme tyytyväisiä ja tulemme tekemään parhaamme”, toteaa Marinetek-konsernin hallituksen puheenjohtaja Ilkka Seppälä.

Lammassaari visio 2026

Yhteinen visio

Imatran kaupungin ja satamaoperaattorin yhteisen vision mukaan New Port Imatra on vuoteen 2026 mennessä yksi eteläisen Saimaan merkittävimmistä satama- ja veneilypalvelujen tuottajista sekä vierasveneilyn kohteista. Tätä visiota tukemaan satamaoperaattori on laatinut Lammassaari 2026 Vision, jossa on esitetty pitkän tähtäimen alustava suunnitelma. Vision mukaan kaikki nykyiset satamarakenteet tullaan joko kokonaan uusimaan tai peruskorjaamaan. Uusi satama rakentuu nykyisen alueen eteläpäähän, lahden pohjukkaan. Näin satamasta tulee tiiviimpi ja alueen itäranta voidaan varata muuhun veneilyyn ja vapaa-aikaan liittyvään toimintaan ja mahdolliseen myöhemmin toteutettavaan laajennukseen.

”Lammassaari on kaupungille tärkeä kehitysalue, jolle kohdistuu tulevaisuudessa merkittäviä strategisia tavoitteita. Kaupungille oli tärkeää löytää vahva ja osaava yhteistyökumppani kehittämään satamaa ja sen palveluja. Olemme tyytyväisiä saatuun ratkaisuun”, viitoittaa kaupungin toimialajohtaja Topiantti Äikäs.

Äikkään mukaan Lammassaaren satamasta on uudistuksen myötä mahdollisuus rakentaa kaakkoisen Suomen houkuttelevin koti- ja vierassatama.

”Lammassaaressa on paljon etuja: olemme aivan Suur-Saimaan äärellä, satamaan on hyvät liikenneyhteydet ja sataman kehittyminen tukee koko Ukonniemen alueen strategiaa. Näen, että Lammassaaresta muodostuu myös kiinnostava Geopark -kohde, joka kiinnostaa myös veneilijöitä muualta Saimaalta ja Suomesta.”

Uuteen satamaan tulee aallonvaimenninlaituri ja sen suojaan rakennettavat laiturit edustavat nykynormien mukaista suunnittelua ja esimerkiksi käveltäviä venepuomipaikkoja lisätään. Laiturit valaistaan sekä varustetaan turvavälineillä. Suuremmille venepaikoille tulee lisäksi sähköt ja vesipisteet.

Mittavat investoinnit tuleville vuosille

Satamayhtiö arvioi uusinvestointien maksavan seuraavan kymmenen vuoden aikana yli miljoona euroa. Tämän päälle tulevat vuosittaiset kunnostus- ja huoltokustannukset. Rakentaminen alkaa 2016 veneilykauden päätyttyä. Kevään huoltotöiden yhteydessä varmistetaan sataman palvelut, riittävät venepaikat, turvallisuus ja laaditaan korjaussuunnitelma.

”Satamassa on melkoisesti korjausvelkaa ja töitä riittää. Nykylaiturit ovat hyvin huonokuntoisia eivätkä vastaa palvelutasoltaan uusia normeja ja tarpeita. Tulemme tekemään hartiavoimin töitä seuraavat 10–11 vuotta, jotta satama ja sen palvelut saadaan uudelle tasolle”, vakuuttaa liiketoimintajohtaja Timo Luukkonen Meritaidosta.

Suunnitelman mukaan vuonna 2026 satamassa on 690 venepaikkaa 4–18 m:n veneille, laajennettu talvisäilytysalue, uusi huoltolaituri, toinen veneluiska ja veneiden pesupaikka sekä muita alueella toimivien yritysten ja seurojen kanssa toteutettuja rakennuksia ja rakenteita. Investoinnit pyritään tekemään vuosittain mahdollisimman tasaisesti ja ne toteutetaan tulorahoituksella sekä osittain lainarahalla.

Veneilijöiden palvelutarjonta lisääntyy

Kaupunki ja satamaoperaattori haluavat myös lisätä palvelutarjontaa voimakkaasti Lammassaaressa. Uusia veneilijöitä houkutellaan Lammassaareen uusin palvelukonseptein, joista veneilijä voi valita itselleen sopivimman. Avainasia on huolettomuus. Alueen viihtyisyyttä ja siisteyttä parantavat sataman uudistumisen lisäksi kaupungin tie- ja kunnostussuunnitelma, jonka yhteydessä kaupunki toteuttaa Lammassaaren tien ja kevyen liikenteen väylän perusparannuksen sekä parkkipaikkojen uusimisen.

Veneilijöille ja alueen palveluntarjoajille rakennetaan uusi veneluiska ja veneiden pesupaikka, joka vastaa nykyisiä ympäristöstandardeja. Myös muuta veneilyyn liittyvää palvelutarjontaa lisätään. Näitä ovat esimerkiksi veneiden talvisäilytys, huolto, korjaukset ja vene- ja tarvikemyynti. Kaikki sataman palvelut ja käytännön liiketoiminnan pyörittäminen pyritään toteuttamaan paikallisin voimin.

Venepaikkajako uudistuu

Aikaisemman neljän venepaikkakoon sijaa uusia venepaikkakokoja on ensi kesänä seitsemän. Uusi jaottelu noudattelee nykyaikaisten venesatamien venepaikkakokoja. Uutta on myös se, että venepaikkahinnat ovat kaikille samat, myös ulkopaikkakuntalaisille. Tällä pyritään houkuttelemaan Lammassaareen lisää uusia ulkopaikkakuntalaisia veneilijöitä. Pienille veneille paikkahintojen korotuspaineet ovat vähäiset, mutta isoille hinnat tulevat olemaan aikaisempaa korkeammat. Tämä vastaa paremmin sataman venepaikkojen todellisia rakennus- ja käyttökustannuksia. Pienimmät kausipaikat nousevat ensi kesäksi 14–34 eurolla riippuen venekoosta.

 

Lisätietoja:

Topiantti Äikäs, toimialajohtaja, Imatran kaupunki, 020 617 2204, topiantti.aikas(a)imatra.fi

Anu Varjonen, hankinta-asiantuntija, Imatran kaupunki, 020 617 3245, anu.varjonen(a)imatra.fi

Ilkka Seppälä, hallituksen puheenjohtaja, Marinetek Group Oy, 050 5522 222, ilkka.seppala(a)marinetek.net

Timo Luukkonen, liiketoimintajohtaja, Meritaito Oy, 040 5960 331, timo.luukkonen(a)meritaito.fi

 

 

Meritaito Oy

Meritaito Oy on Suomen suurin vesialueiden ylläpitopalveluja tarjoava yritys. Yhtiö on erikoistunut vesiväylien hoitoon, kanavien käyttöön ja kunnossapitoon, merenmittaukseen, öljyntorjuntaan, vesirakentamiseen, vesiväylien suunnitteluun sekä viittojen ja poijujen valmistukseen.

Yhtiö tuottaa vesiväylien ja kanavien ylläpitopalveluja koko Suomessa ja vastaa Saimaalla mm. Lappeenranta-Imatra alueen sekä Joensuun ja Kuopion alueiden väylänhoidosta. Kanavien ylläpidossa sillä on mm. Saimaan kanavalla n. 40 alan ammattilaista rakennus-, kone- ja sähkömiehiä, joiden osaamista voidaan käyttää Ukonniemen sataman ylläpidossa. Meritaidolla on Suomen mittapuussa ylivoimainen aluskalusto valmiina erilaisten vesiympäristön palvelujen tuottamiseen. Meritaidon vesirakennusliiketoiminta on toteuttanut useita venesatamakohteita eri puolille Suomea.

Meritaidossa työskentelee 220 huippuosaajaa ja sen liikevaihto vuonna 2014 oli 31 miljoonaa euroa. Yhtiön toiminta on ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 18001 sertifioitua.

Lue lisää Meritaidon kotisivuilta www.meritaito.fi

Marinetek toimittaa superjahtisataman New Yorkiin

Marinetek on saanut merkittävän venesatamatilauksen USA:sta. Helsinkiläisyhtiö valmistaa jättimäiset aallonvaimennin- ja kiinnityslaiturit ONE°15 Brooklyn Marinan 150 -paikkaisen superjahtisatamaan. Satama valmistuu East Riveriin, Manhattanilta Brooklyniin vievän sillan kainaloon ja siitä avautuu maailman tunnetuin näkymä Manhattanille ja Vapaudenpatsaalle.  Valmistuttuaan satama lisää New York Cityn venepaikkakapasiteettia 25%:lla ja tarjoaa luksustason satamapalvelut ja venepaikat jopa 75-metrisille superjahdeille.

Urakkaa edelsi lähes vuoden kestänyt kansainvälinen urakkakilpailu. Marinetek voitti amerikkalaiset kilpailijansa ponttooniteknologiansa ansiosta. Erikoisrakenteiset teräsbetoniponttonit ovat erittäin vahvarakenteisia ja suunniteltu sataman vaativiin olosuhteisiin, joille tunnusomaista on vuorokauden ympäri vellova raskaan lauttaliikenteen aiheuttama ristiaallokko. Suurimmat ponttoniyksiköt painavat yli 52 tonnia.

Vasemmalta: Gregory Bussey, Project Manager ja Timothy O’Brien, Marina Manager, One°15 Brooklyn Marina, Richard Murray, Managing Director ja Kyle Collins, Project Manager, Marinetek North America ja Ville Leisti, Tekninen johtaja, Marinetek Finland

Urakan suuri koko ja lyhyt toimitusaika pakotti Marinetekin jakamaan ponttonituotanto kahdelle tehtaalle. Suurimmat yksiköt valmistettiin Marinetekin Suomen tehtaalla ja laivattiin Vuosaaresta New Yorkiin, jossa ne lasketaan laivasta suoraan veteen ja hinataan 5 km asennuspaikalle. 40 tonnia painavat pienemmät ponttonit taas valmistettiin Marinetekin Floridan tuotantoyksikössä St. Petersburgissa ja kuljetetaan maanteitse purkupaikalle New Yorkiin. Laituriasennus alkaa syyskuun aikana ja valmistuu marraskuussa.

”Meillä on 12 tuotantolaitosta ympäri maailmaa ja kilpailuetujamme ovat vahva projektivientiosaaminen sekä täsmälliset ja nopeat toimitukset. Olemme toimittaneet betoniponttoneja Suomesta Karibialle ja Kiinaan, joten laivaus New Yorkiin ei ole mitenkään poikkeuksellista meille”, sanoo Marinetekin tekninen johtaja Ville Leisti. ”Projektin logistiikka on toki haasteellista, mutta tuotanto New Yorkissa olisi ollut paljon haasteellisempaa.”

Ponttonit kiinnitetään toisiinsa Marinetekin kehittämillä joustavilla kumi-teräsosilla ja laiturilinjat ankkuroidaan meren pohjaan esijännitetyillä kumikaapeleilla, joiden kaikki metalliosat on tehty titaanista.  Satama on suunniteltu kestämään vähintään 50 vuotta.

Massiviset betoniyksiköt laivattiin Vuosaaresta New Yorkiin.

”Tämä on jo viides suururakka, jonka voitimme alan ylivoimaisesti suurimmalla ja kilpailluimmalla markkinalla. Pohjois-Amerikasta on kehittymässä meille tärkeä osa kasvutarinaamme”, jatkaa Marinetek-konsernin hallituksen puheenjohtaja Ilkka Seppälä.

Marinetekin päätoimiala on kelluva rakentaminen ja se on toimittanut viimeisen 20 vuoden aikana yli 2000 venesatamaa 46 maahan. Yhtiön tunnetuimmat satamat sijaitsevat Dubaissa, Monacossa, Maltalla, Oslossa, Limassolissa ja Turkin Cesmessä. USA:n aikaisemmat suurtoimitukset ovat West Palm Beachissa, Fort Lauderdalessa, Riviera Beachissa ja San Franciscossa. Yhtiö rakentaa tällä hetkellä 700-paikkasta venesatamaa Gibraltarille, jonka on määrä valmistua marraskuussa.

Laiturilla Yli 2015

 

Kon-Kari edestä

Kon-Kari edestä

LAITURILLA YLI on seikkailija Kari ”Ruffe” Nurmen uusin hanke, jossa tarkoituksena on purjehtia laiturilla Suomenlahden yli Tallinnasta Helsinkiin. Vastaavaa ei tiettävästi ole koskaan tehty – tuskin edes ajateltu.

Aluksen pohjana käytetään kelluvaa Marinetek-laituria, jonka päälle on rakennettu norjalaisen tutkimusmatkailijan Thor Heyerdahlin Kon-Tiki-alusta muistuttava yläosa. Yläosa koostuu kahdesta puumastosta, kaislamajasta, neliönmuotoisesta raakapurjeesta sekä pitkästä airoperäsimestä. Kaikki on käsin tehty mm. aluksen mastot on tehty itse kaadettu, kuorittu ja kuivatettu.

Ylityksen on määrä alkaa huhtikuun 28. päivänä. Se oli myös Kon-Tikin lähtöpäivä vuonna 1947 Perusta Tyynen valtameren yli Polynesiaan. Noin 90 kilometrin ylityksen arvioidaan kestävän noin 1-2 vuorokautta.

”Laiturilla yli -purjehdus on on hyvin haastava ja jännittävä, sillä aluksen toimivuutta ylityksellä on lähes mahdotonta arvioida. Ainekset seikkailulle ovat siis olemassa.”

Marinetek kon-tiki kari nurmi masto

Kari Nurmi kiipeämässä Kon-Karin mastoa pitkin

 

Suurimmat haasteet ylityksellä tulevat olemaan epävarmuus aluksen purjehduskyvystä ja ohjattavuudesta sekä vilkas laivaliikenne. Laiturialusta voi purjehtia ainoastaan myötätuuleen, jolloin väistäminen on vaikeaa.

”Hankkeen idean syntyi noin kuusi vuotta sitten, jolloin suunnittelin ensimmäisen kerran purjehtivani lasten optimistijollalla Suomenlahden yli. Idea ei tuolloin edennyt ajatusta pidemmälle, kunnes viime keväällä palaset loksahtivat paikoilleen ja olin valmiina optimistijollan kanssa yrittämään ylitystä. Lähes kuukauden ajan suotuisia säitä odotettiin, mutta kevään kovat tuulet estivät lähdön ja purjehdus jouduttiin peruttamaan. Tehty työ ei kuitenkaan mennyt hukkaan, sillä siitä jalostui tämä Laiturilla yli –hanke.”

Suomenlahti on yksi maailman vilkkaimpia merialueita ja päivittäin jopa 20 tankkilaivaa kuljettaa valtavia öljymääriä lähimeremme poikki Venäjältä maailmalle. Tähän päälle vielä muut alukset. Kesäaikana kapealla ja matalalla Suomenlahdella voikin pahimmillaan huristella jopa 500 laivaa. Toivottavasti vakavilta tankkereiden yhteentörmäyksiltä ja karilleajoilta vältyttäisiin. Siitä seuraava öljyvahinko pilaisi meremme, saariston ja lähialueet vuosikymmenksi eteenpäin.

Puhdas Itämeri –hankkeisiin kuuluvan tankkeriturva –hankeen tiimoilta on kehitetty ENSI-navigointipalvelu, jonka tarkoitus pienentää öljyonnettomuuden riskiä Suomenlahdella. Toivottavasti kyseinen palvelu olisi pian käytössä ja mukana kaikissa Suomenlahdella liikkuvissa tankkialuksissa.

”Toivon, että Laiturilla yli -purjehdus lisää osaltaan tietoisuutta Suomenlahden kasvavasta laiva- ja öljyliikenteestä ja sen todellisista ympäristöriskeistä Itämerelle ja meille kaikille.”

Hanke lanseerattiin Vene 2015 -messujen yhteydessä ja alus oli esillä Helsingin Messukeskuksessa Marinetekin osastolla 6.-15.2015.

marinetek kon-tiki kari nurmi koko alus

Ruffe on kokenut seikkailupurjehtija ja kolunut pienellä purjeveneellään 25 vuoden ajan maailman meriä. Hän on tiettävästi edelleen Suomen nuorin valtameripurjehtija ja purjehti ensimmäisenä lasikuituveneellä pohjoiselle napajäätikölle ja Huippuvuorten ympäri vuonna 2013. Ruffen seikkailuista maailman merillä on kirjoitettu kirja Seikkailun suolainen maku (2009).

Lisätietoja:
Kari ”Ruffe” Nurmi
Tel. 040-505 4412
kari.nurmi(a)welho.com
www.ruffe.fi
Facebook-sivusto

Marinetekin myyntiverkosto kehittyy

Marinetekin huvilalaitureiden myynti- ja jakeluverkosto on voimakkaassa kehitysvaiheessa. Uusia jälleenmyyjiä on liittynyt vanhojen jatkoksi samalla kun kehittymistä on tapahtunut muutenkin.

Marinetekin enJM karttasimmäisiä jälleenmyyjiä 18 vuoden takaa Pellos Marin on palannut takaisin Marinetek-myyjäksi. Pellos Marinilla on vankka ja pitkä kokemus sekä vakiomallisten huvilalaitureiden että vaativien erikoisprojektienkin myyjänä ja toteuttajana Mikkelin talousalueella. Jari Simolan johdolla yhtiö odottaa myynnin kasvua tulevalta kaudelta ja pitää erityisen hyvänä, että malliston kevyempään päähän on saatu uusia ja kilpailukykyisiä tuotteita.
Kokonaan uusi jälleenmyyjä on Temoni Pieksämäeltä. Sen myyntialueeseen kuuluu Pieksämäen lisäksi Kuopio. Yrityksen tavoitteena on käynnistää kesäksi jakelupiste myös Varkauteen. Aivan ensikertalainen Temoni ei ole, sillä sen taustalla toimii Jussi Piispanen, jonka tarvikemyymälä aikanaan myi pieniä mökkilaitureita satoja kesässä.

Hangossa aloittaa Marea, jolla on paljon vesirakentamisen vankkaa osaamista. Marea mm. asensi Marinetekin Hangossa sijaitsevan Itämeren Portti -venesataman laajennuksen toissa vuonna.

Tamperelainen Kraftpoint on Marinetekin uusi kumppani Tampereen talousalueella. Yritys vastaa nykyisin mm. Tampereen kaupungin sataminen ylläpidosta ja huollosta ja sillä on asennuskalustoa sekä Näsijärvellä että Pyhäjärvellä. Iso ja vauras talousalue antaa osaavalle yhteistyökumppanille mainiot lähtökohdat Marinetekin markkinaosuuden palauttamiseen.

Uutena aloittaa myös Boatex, joka paitsi toimii KoneSunin kumppanina Lappeenrannan talousalueella myös vastaa jatkossa Kouvolan ja Haminan talousalueiden myynnistä ja jakelusta. Boatexin taustalla on Mikko Vitikainen, joka Pellos Marinin tapaan aloitti yhteistyön Marinetekin kanssa jo vuonna 1996, joten osaamista ja kokemusta riittää.

Nykyisistä jakelijoista Jyväskylän Hautra laajentaa toimintansa Kalajoelle ja Turun Nauti ja Rentoudu Nauvoon.

Toivotamme kaikki uudet jälleenmyyjät lämpimästi tervetulleiksi Marinetek-perheeseen! Uskomme vahvasti, että uusi mallisto yhdessä aikaisempaa laajemman ja osaavamman jakeluverkoston kanssa takaavat Marinetekin asiakkaille entistä paremman palvelun.

Lataa tiedote pdf-muodossa tästä.

Marinetek toimittaa 700 paikan venesataman Gibraltarille

 

 

Lehdistötiedote 4.12.2014

 

700SBM-Gibraltar-marina

 

Helsinkiläinen Marinetek Finland Oy on voittanut poikkeuksellisen suuren venesatamaurakan Gibraltarilla. Ainutlaatuisen urakasta tekee se, että aikaisemmin ei tämän kokoista satamaa ole rakennettu kerralla Euroopassa. Raskaiden betonilaitureiden kokonaispituus on 1,7 km ja venepaikkoja on yhteensä 700.

Urakan tilaajana on gibraltarilainen Joinery & Building Services (GJBS), joka toimii hankkeen pääurakoitsijana ja rakentaa mm. kiinteät satamarakenteet laivalaitureineen, teineen ja parkkipaikkoineen. Hankkeen loppuasiakas on Gibraltarin valtio.

700SBM Gibraltar Marina Marinetek Newsletter Ville Markku

Marinetek on aikaisemmin toimittanut tälle Englannille kuuluvalle alueelle yli 5 miljoonan euron arvoisen kelluvan liikuntakeskuksen uima-altaineen, liikuntapaikkoineen ja rantapuistoineen. Urakka on kesken ja se valmistuu keväällä 2015. Tänä vuonna valmistui myös Marina Bay -satamaprojektin ensimmäinen vaihe suomalaisomisteisen Sunborn-laivahotellin kylkeen.

Satama on suunniteltu täyttämään Gibraltarin valtion erittäin korkeat rakenne-, laatu- ja ympäristövaatimukset. Raskaat betoniponttonit on suunniteltu kestämään 50 vuotta ja satama ankkuroidaan paikalleen esijännitetyin kumikaapelein, joiden metalliosat on tehty titaanista. Venepuomien kävelykannet tehdään muovipuukomposiitista ja sataman valaistus toteutetaan aurinkopaneeleilla. Portit, sähköt ja vesipisteet toimivat älykortein. Lisäksi satama on suunniteltu palvelemaan myös liikuntarajoitteisia veneilijöitä.

Urakka toteutetaan erittäin tiukalla toimitusajalla. Sataman pitää olla valmis ensi vuoden kesäkuussa, joten toteutusaikaa tilauksesta on vain reilut seitsemän kuukautta. Tänä aikana pitää valmistua mm. 140 kpl isoa betoniponttonia ja 350 käveltävää veneenkiinnityspuomia sekä asentaa kaikki valmiiksi Euroopan viimeiseen kulmaan, 4300 kilometrin päähän Helsingistä.

”Hallitsemme projektin tekniset ja aikataululliset haasteet. One Marinetek-strategiamme mukaisesti hyödynnämme toteutuksessa konsernin vahvaa osaamista ja isoja resursseja. Tuotannossa käytämme kolmea Itämeren alueella sijaitsevaa tehdastamme. Suomessa valmistamme erikoisponttonit kahdella tuotantolinjalla, Ruotsi valmistaa ponttoneja yhdellä linjalla ja tekee puolet puomeista ja Latvian tehdas käyttää myös kahta linjaa ja valmistaa kaikki loput tuotteet. Ensimmäiset ponttonit lähtevät maanteitse Gibraltarille jo näinä päivinä ja koko tuotanto saadaan valmiiksi maaliskuun aikana, jonka jälkeen asennukset pääsevät käyntiin”, toteaa Marinetek-konsernin tekninen johtaja Ville Leisti.

Marinetek rakentaa tällä hetkellä venesatamia eri puolilla maailmaa mm. Ranskassa, Puolassa, Romaniassa, Venäjällä, Kroatiassa, Omanissa, Qatarissa, Thaimaassa ja Karibialla. Suomen tytäryhtiö, Marinetek Finland, on viime vuosina toteuttanut useita maailmanluokan hankkeita Euroopassa.

”Gibraltarin 700 veneen satama on alan ykkösuutinen ja tuo Marinetekille jälleen loistavan referenssin Eurooppaan Kyproksen Limassolin ja Oslon Aker Bryggen tapaisten maailmanluokan satamaprojektien jatkoksi. Valtavan projektin toteutus näin lyhyessä ajassa kertoo paitsi meidän projektivientiosaamisesta myös Marinetek-konsernin kansainvälisistä resursseista. Käytämme tuotannon lisäksi monia konserniyhtiöiden palveluja. Mm. asentajia tulee Marinetekin Kroatian yhtiöstä ja suunnittelua tehdään myös Latviassa”, kertoo Suomen yhtiön myyntipäällikkö Ville Frost.

700 SBM Gibraltar Marina Marinetek Newsletter

Marinetek-konserniin kuuluu kymmenen tytäryhtiötä eri puolilla maailmaa. Yhtiöllä on lisenssivalmistusta 12 maassa ja toimintaa yli 40 maassa.

 

Lisätietoja:

Ville Frost, myyntipäällikkö, Marinetek Finland Oy, ville.frost@marinetek.net, puh. 050 3028880

Ville Leisti, tekninen johtaja, Marinetek Group Oy, ville.leisti@marinetek.net, puh. 044 5522262

Lataa tiedote tästä (pdf).

Satama002

Marinetek-konsernin johto vahvistuu

Syksyllä 20 vuotta täyttävä Marinetek Group uudistaa ylintä johtoaan. Konsernin emoyhtiön toimitusjohtajana aloittaa elokuun alussa nykyinen varatoimitusjohtaja Jukka Saarikko. Yhtiön perustaja ja nykyinen toimitusjohtaja Ilkka Seppälä siirtyy hallituksen kokopäivätoimiseksi puheenjohtajaksi. Myös hallituksen kokoonpanoa on vahvistettu. Uutena hallituksen jäsenenä on aloittanut Pekka Luoma. 

Rantanen Saarikko Seppälä

Filosofian tohtori Jukka Saarikko (53) seuraa yhtiötä sen perustamisesta lähtien luotsannutta Ilkka Seppälää toimitusjohtajana 01.08.2014 alkaen. Saarikko on vuodesta 2007 toiminut ensin yhtiön johtoryhmän puheenjohtajana, myöhemmin konsernin kehitysjohtajana ja vuodesta 2012 alkaen varatoimitusjohtajana.

”Nyt, kun Marinetekilla on takanaan 20 vahvan kansainvälistymisen vuotta, on oikea hetki jättää toimitusjohtajan tehtävät ja keskittyä hallituksen kautta yhtiön kannattavan kasvun varmistamiseen ja strategiatyöhön sekä tuotekehitykseen”, toteaa Ilkka Seppälä.

Konsernin emoyhtiön keskeisin tehtävä on tytäryhtiöiden johtaminen. Kasvupotentiaalia ja tehtävää riittää, sillä konserniin kuuluu 24 eri yhtiötä, joista 10 on ulkomailla, mm. USA:ssa, Singaporessa, Dubaissa, Kroatiassa, Ruotsissa ja Venäjällä.

”Konsernin ydinliiketoiminta menestyy nyt hyvin ja markkina-asemamme erityisesti Pohjoismaissa, Venäjällä, Kroatiassa ja monessa muussa maassa, kuten Tanskassa, Puolassa ja Romaniassa on hyvin vahva. USA:n liiketoiminnan kehittäminen ja Ruotsista ostettujen yhtiöiden integraatioiden loppuunsaattaminen ovat tällä hetkellä kiireellisimmät tehtäväni”, toteaa Jukka Saarikko.

Yhtiöllä on meneillään tällä hetkellä kymmeniä projekteja ympäri maailmaa, joista suurimmat ovat Gibraltarin kelluva uimala, soutustadion Romaniassa sekä satamahankkeet Floridan Fort Lauderdalessa, Venäjän Mustallamerellä, Kroatian Skradinissa, Montenegron Meljinessä, Ranskan Cannesissa, Etelä-Karibian Canouanissa, Abu Dhabissa ja Thaimaan Phuketissa.

”Tämä vuosi näyttää menevän huomattavasti viime vuotta paremmin ja erityisesti projektimyynnissä on onnistuttu hyvin eri puolilla maailmaa. Uudet tuotteet ja kilpailukykyisemmät hinnat on otettu positiivisesti vastaan, ja markkina-asemamme on vahvistumassa suunnitelmien mukaisesti”, jatkaa Saarikko.

 

Pekka Luoma vahvistamaan hallitusta 

Hallitus

Hallituksen uusi jäsen ekonomi Pekka Luoma, KHT on aikaisemmin toiminut 18 vuoden ajan ensin Ernst &Young Oy:n toimitusjohtajana ja myöhemmin hallituksen puheenjohtajana, sekä viimeiset 6 vuotta Ernst & Youngin Globaalissa hallituksessa ja EMEIA-alueen (Europe, Middle-East, India, Africa) hallituksessa. Luoman kansainvälistä erikoisosaamista ovat mm. kansainvälistyminen, strategia, asiantuntijaorganisaation johtaminen, hyvä hallintotapa ja taloushallinnon sekä kontrolliympäristöjen kehittäminen, rahoitus ja verotus.

Hallituksen muut jäsenet ovat varapuheenjohtajaksi siirtyvä Risto Kyhälä, jolla on kovaa kiinteistökehittämisen ja konsernijohdon osaamista. Vesa Koivulalla, joka on pörssiyhtiö Cramo Oyj:n toimitusjohtaja, on vankka kokemus projektiviennistä ja kansainvälisestä rakennusalasta. Pisimpään hallituksessa istunut asianajaja Antti Niemi toimii myös yhtiön lakimiehenä ja on Asianajotoimisto Peltonen LMR- yhtiön partneri. Niemellä on laaja asiantuntemus liikejuridiikan lisäksi yritysjärjestelyistä ja rahoituksesta.

”Marinetek on kovien kasvuvuosien jälkeen kohdannut kolmen viime vuoden aikana yleiseurooppalaisen taantuman, mikä on vaikuttanut erityisesti yhtiön ydinliiketoimintaan. Etabloituminen Kiinan ja USA:n markkinoille on vienyt paljon resursseja laskevassa markkinassa. Myös asiakaskäyttäytymisen ja rahoitusratkaisujen voimakas muutos on asettanut lisähaasteita kasvuun. Meillä on nyt huippujoukkue kasassa ja olemme myös kehittäneet tuotteitamme ja tehostaneet voimakkaasti toimintojamme eri puolilla maailmaa. Olemme saaneet yhtiön taas kasvun tielle ja tästä vuodesta odotamme historian parasta”, toteaa Seppälä.

Marinetek on Euroopan johtava venesatamarakentaja, joka on toimittanut yli 2000 projektia 47 maahan. Yhtiön erikoisosaamista ovat raskaat betonilaiturit ja aallonvaimentimet sekä kelluvat erikoisrakenteet, kuten uimalat, ylikulkusillat ja kelluvat talot. Yhtiö omistaa myös New Port- venesatamaketjun Suomessa.

Lisätietoja:

Jukka Saarikko, Puh. +358 500 634 524, jukka.saarikko@marinetek.net
Ilkka Seppälä, Puh. +358 505 522 222, ilkka.seppala@marinetek.net

www.marinetek.fi

Lataa uutiskirje tästä (pdf)